03/03/2021

Τετάρτη, 03 Μαρτίου 2021 17:10

Η ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ SECURITY SERVICES είναι μία από τις σημαντικότερες εταιρείες στην παροχή υπηρεσιών ασφαλείας και θωράκισης του χώρου σας , με έμφαση στην ποιότητα και την αποτελεσματικότητα με το μικρότερο δυνατό κόστος.

Μέσα από μία πληθώρα προϊόντων και υπηρεσιών ασφαλείας μπορείτε να επιλέξετε να εξοπλίσετε το χώρο σας.

Διατηρούμε το προνόμιο και το οικονομικό πλεονέκτημα των ανταγωνιστικών τιμών στην αγορά υπηρεσιών φύλαξης καθώς επίσης και την ισορροπία τιμής/ποιότητας.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα των υπηρεσιών  της εταιρείας μας είναι:

  1. 24ωρος κεντρικός σταθμός λήψεως σημάτων και άμεση επέμβαση με 9€/μήνα σε υπάρχον σύστημα
  2. Άτακτες περιπολίες με 15€/μήνα
  3. 24ωρη τηλεμεταφορά εικόνας με 9€/μήνα
  4. Μίσθωση συναγερμού και καμερών από 20€/μήνα

Σε συνάρτηση με τα άνωθεν, το προσωπικό μας διακρίνεται για τον επαγγελματισμό, την ευγένεια, τη διακριτικότητα και την εχεμύθειά του.