01/03/2021

Δευτέρα, 01 Μαρτίου 2021 13:50

Η ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ SECURITY SERVICES παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες φύλαξης και ασφάλειας.

Οι υπηρεσίες φύλαξης της εταιρείας μας σε εργοστάσια, κτιριακές εγκαταστάσεις, εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις κάθε μορφής προσφέρονται από το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό μας σε συνδυασμό με ηλεκτρονική υποστήριξη με υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις των πελατών μας.

Αναλαμβάνοντας και καλύπτοντας τη βιομηχανική περιοχή Βόλου (ΒΙ.ΠΕ.) με βάση την εμπειρία και την τεχνογνωσία μας, η εταιρεία μας έχει ως απώτερο σκοπό να εξασφαλίσει την όσο το δυνατό υψηλότερη και ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών ασφαλείας.

Το κέντρο λήψης σημάτων λειτουργεί επί εικοσιτετράωρης βάσης, παρέχοντας υψηλού και ποιοτικού επιπέδου πρόληψη όποτε χρειαστεί σε μηδενικό χρόνο. Τα συστήματα ψηφιακής καταγραφής και μετάδοσης εικόνας που τοποθετούνται είναι πιστοποιημένα και εγκεκριμένα.