Ασφάλεια Υψηλών Προσώπων

H προστασία και ασφάλεια υψηλών προσώπων και διακεκριμένων στελεχών του πελάτη, είναι ένας τομέας που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Η απειλή εναντίον τους, είναι δυνατόν να προέρχεται από διάφορες ομάδες ανθρώπων. 

Η οποιαδήποτε απειλή εναντίον τους, είναι φανερό πως εκτός από την προσωπική τους ασφάλεια, θα έχει αντίκτυπο και στη λειτουργία της επιχείρησης.

H ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ SECURITY SERVICES διαθέτει ειδικούς συμβούλους εκπαιδευμένους σε σχολές του Ισραήλ, με πολυετή εμπειρία σε κυβερνητικές και ιδιωτικές θέσεις, οι οποίοι θα αναλάβουν την "ολοκληρωμένη μελέτη ασφαλείας" του στελέχους και της οικίας του, συμπεριλαμβανομένων των μελών της οικογένειάς του.

Συγκεκριμένα...

H ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ SECURITY SERVICES , εκπαιδεύει τον πελάτη του, προκειμένου εκείνος να συνεργάζεται σωστά, με τον υπεύθυνο ασφαλείας του.

Προσφέρει στους πελάτες του, ή επιλέγει και εκπαιδεύει για λογαριασμό τους. 

  • Εκπαιδευμένους οδηγούς
  • Σωματοφύλακες
  • Πλήρεις ομάδες ασφαλείαςΠαρέχει ή συμβουλεύει τον πελάτη του για...

  • Οχήματα (αυτοκίνητα & μοτοσικλέτες, σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες του πελάτη),
  • Εργοστάσια θωράκισης & εξοπλισμού οχημάτων,
  • Αεροσκάφη (μονοκινητήρια & δικινητήρια),
  • Εκπαιδευτές.

Οι υπηρεσίες ασφάλειας υψηλών προσώπων, παρέχονται σε ολόκληρο τον κόσμο. Η ευαισθησία της συγκεκριμένης υπηρεσίας, δεν επιτρέπει τη δημοσιοποίηση κατάστασης πελατών, πλην ορισμένων, εκτάκτων καλύψεων.

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ V.I.P

H ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ SECURITY SERVICES είναι η μοναδική Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας στην Ελλάδα, ο οποίος διαθέτει αεροσκάφη, επιχειρησιακά έτοιμα, οποιαδήποτε στιγμή του 24ωρου, στο αεροδρόμιο των Μεγάρων, με readiness 12 ωρών.