Εκπαίδευση

Η ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ SECURITY SERVICES σε συνεργασία με την εξειδικευμένη εταιρεία A&K Risk Management Consulting www.ak-riskmanagment.gr αναλαμβάνει την εκπαίδευση, ΟΜΑΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Πρώτες βοήθειες - πυρόσβεση - υποδοχή - χειρισμός τηλεφωνικού κέντρου - ζύγιση - αυτοάμυνα -ελληνική νομοθεσία).(Πατήστε εδώ)
Πατήστε εδώ για περισσότερα


ΟΜΑΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - V.I.P.

  • Οδηγών
  • Σωματοφυλάκων
  • Υπευθύνου ασφαλείας,(Εποχούμενη συνοδεία & σχηματισμοί της - Τρόποι συμπεριφοράς - Οδήγηση αμυντική & επιθετική - Σχηματισμοί οχημάτων - Μέθοδοι αντιπαρακολούθησης - Αυτοάμυνα - Σκοποβολή - Αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων - Ελληνική νομοθεσία).

ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, (Εφαρμογή συστημάτων ασφαλείας - Έλεγχος & δημιουργία συνθηκών ασφαλείας)

Η εκπαίδευση γίνεται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από εξειδικευμένα στελέχη & εξωτερικούς συνεργάτες, (καθηγητές πανεπιστημίων - μηχανολόγους - αποστρ. αξιωματικούς των σωμάτων ασφαλείας κ.λ.π), αναλόγως των αναγκών του κάθε πελάτη. Οι ώρες και οι χώροι εκπαίδευσης, είναι ανάλογοι των αναγκών του σεμιναρίου.